neue Firmware für Anytone 878 V.1.19 und Anytone 578 V.1.09N

Es gibt je eine neue Firmware für Anytone 878 V.1.19 und Anytone 578 V.1.09N . 73 Michi OE8VIK

...weiter